Pełen Kontakt

Kontakt – kierownicy działów, działy i stanowiska samodzielne

Dyrektor
mgr Ewa Kistowska
e-mail: ewa.kistowska@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 05

Główna Księgowa
mgr Joanna Olszewska
e-mail: joanna.olszewska@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 09

Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
mgr Iwona Bąk
e-mail: iwona.bak@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 08

Kierownik Warsztatu Działu Obsługi Gospodarczej
Leszek Tadrzak
e-mail: leszek.tadrzak@dps-naklo.org
gospodarczy@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 06

Szef Kuchni
Jarosław Manikowski
e-mail: jaroslaw.manikowski@dps-naklo.org 
tel. 52 386 77 15

Działy i stanowiska pracy

Sekretariat
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej
Beata Światłowska – Inspektor
e-mail: sekretariat@dps-naklo.org
beata.swiatlowska@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 01
fax. 52 385 46 71

Kadry
Katarzyna Olszewska – Inspektor
e-mail: katarzyna.olszewska@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 07

Dział finansowy
Elżbieta Vollmüller – Starsza Księgowa
e-mail: elzbieta.vollmuller@dps-naklo.org
mgr Katarzyna Karnowska – Księgowa
e-mail: katarzyna.karnowska@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 02 

Pracownicy socjalni
mgr Elwira Szcześniak – Specjalista pracy socjalnej
e-mail: elwira.szczesniak@dps-naklo.org
mgr Joanna Lemańska – Pracownik socjalny
e-mail: joanna.lemanska@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 10

 Instruktor ds. Kulturalno-oświatowych
mgr Anna Budziszak (w.z. Magda Pasieka)
e-mail: instruktor.ko@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 38

Terapia zajęciowa
mgr Mirosława Stachowicz – Koordynator-terapeuta, neurologopeda
mgr Monika Siatka – Terapeuta zajęciowy (w.z. mgr Gabriela Antczak)
Bernadeta Golecka – Terapeuta zajęciowy 
e-mail: terapia@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 26

Rehabilitacja
e-mail: kinezyterapia@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 39

Gabinet pomocy doraźnej
czynny całą dobę – tel. 52 386 77 03

Pielęgniarki/Położna
e-mail: zabiegowy@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 03

Asystenci osób niepełnosprawnych
e-mail: asystenci@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 03

Koordynator opiekunów
Beata Kamińska
e-mail: beata.kaminska@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 03

Koordynator pokojowych
Anna Tamas
e-mail: anna.tamas@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 03

Dietetyk/zaopatrzeniowiec
Katarzyna Nowak
e-mail: katarzyna.nowak@dps-naklo.org
tel. 52 386 77 04