Vademecum dla osób chcących zamieszkać w DPS

Vademecum dla osób chcących zostać mieszkańcem  Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią.

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i realizuje zadania z zakresu całodobowej opieki instytucjonalnej. DPS zastępuje rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starszego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.

Jeśli jesteś osobą, która z powodu: wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a gmina na terenie której mieszkasz nie jest w stanie zapewnić dla Ciebie usług opiekuńczych w odpowiednim zakresie i standardzie – możesz ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Umieszczenie w Domu wymaga zawsze Twojej zgody lub zgody opiekuna prawnego.

Procedury administracyjne:

  1. Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej – należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej (w gminie, w której mieszkasz); wniosek najczęściej pisany jest odręcznie, niektóre Ośrodki mają gotowe druki;
  2. Następnie w terminie 14 dni od złożenia wniosku pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi z Tobą wywiad środowiskowy w miejscu Twojego zamieszkania. W przypadku konieczności umieszczenia w trybie interwencyjnym, pracownik socjalny jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu niezwłocznie od momentu powzięcia takiej informacji.
  3. Po odpowiednim udokumentowaniu twojej sytuacji (m.in. informacji o stanie zdrowia i sytuacji dochodowej), pracownik socjalny przekaże zgromadzoną dokumentacje Kierownikowi/Dyrektorowi OPS, celem wydania właściwej decyzji.
  4. Prawo do zamieszkania w DPS-ie uzyskujesz po uprawomocnieniu się decyzji kierującej oraz decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
  5. O terminie i możliwości zamieszkania w DPS-ie zawiadamia Cię Dyrektor Domu, do którego zostałeś skierowany.

Zasady odpłatności za pobyt w DPS-ie:

  1. Odpłatność za pobyt w DPS-ie wynosi 70% twojego dochodu netto.
  2. Osobami zobowiązanymi dodatkowo do ponoszenia odpłatności – zgodnie z ustawą – w pierwszej kolejności są: małżonek, zstępni przed wstępnymi.
  3. Wysokość odpłatności za pobyt w DPS-ie od wskazanych w punkcie 2 osób – ustala właściwy ośrodek pomocy społecznej.
  4. W przypadku braku możliwości ponoszenia odpłatności przez osoby wskazane w ustawie, opłatę wnosi właściwa gmina, która wydała decyzję kierującą do DPS-u.

Masz pytania, chcesz zobaczyć jak funkcjonuje
Nasz Dom?
Zapraszamy do Naszej siedziby!

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią ul. Parkowa 8,
tel.52 386 77 01 lub końcówka  05, 08, 10
oraz na stronę internetową i na Facebook