O Nas

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią jest jednostką organizacyjną powiatu nakielskiego, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. jed. Dz. U. z 2020r. poz. 1876  ze zmianami),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (t. jed. Dz. U. z 2018r. poz. 734)

Budynek DPS-u położony jest w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8 (w pobliżu parku im. J. Sobieskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie: Nakielskiego Ośrodka Kultury, Szpitala oraz Basenu Miejskiego), na działce nr 2109/3 o powierzchni 0,7675 ha. Powierzchnia zabudowy wynosi 1.164 m2, kubatura 12.840 m3, a powierzchnia użytkowa obiektu 3.087,40 m2. Budynek główny składa się z 5 kondygnacji (piwnica, parter oraz 3 piętra) o powierzchni 416,4 m2 każda oraz części parterowej (podpiwniczonej), w której znajduje się kuchnia z zapleczem technicznym i jadalnia dla mieszkańców Domu.  Budynek zaopatrzony jest w media: gaz, wodę ciepłą i zimną, telewizję kablową. Budynek ogrzewany jest kotłem gazowym, wyposażony w 2 windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto w budynku znajdują się 2 windy towarowe.

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia: 13 pokoi jednoosobowych, 32 pokoje dwuosobowe, 1 pokój trzyosobowy, 1 pokój gościnny; 2 sale terapeutyczne, kaplica, 3 sale rehabilitacyjne: 1 sala fizykoterapii, 1 sala kinezyterapii, 1 sala hydroterapii, pomieszczenia kuchenne, magazynowe i stołówka, 3 kuchenki terapeutyczne do bieżącego użytkowania przez mieszkańców, gabinet pomocy doraźnej, aneks biblioteczny, palarnia oraz podręczne pralnie i suszarnie (na każdym piętrze).

Pokoje mają następujący metraż: od 10,80 + łazienka 3,90 m2  do 10,90 + łazienka 4,80 m2  w przypadku pokoi jednoosobowych; 14,30 + łazienka 4,80 m 2 w przypadku pokoi dwuosobowych i 37,10 m2 + łazienka 4,80 m2  wpokoju trzyosobowym. Pokoje wyposażone są w:  łóżko lub tapczan (również w łóżko rehabilitacyjne lub szpitalne o ile takie jest potrzebne), szafkę nocną, szafę odzieżową, stolik, krzesła. Dodatkowo w pokojach znajdują się: telewizor, aparat telefoniczny oraz na życzenie mieszkańców  inne meble i urządzenia będące najczęściej prywatną własnością mieszkańców. Pokoje i łazienki użytkowane przez mieszkańców mają zintegrowany system przyzywowy z gabinetem pomocy doraźnej (dyżurka pielęgniarek).

Ponadto na każdym piętrze znajduje się łazienka ogólnodostępna dostosowana do potrzeb osób poruszających się z użyciem wózka inwalidzkiego oraz dla osób leżących – wyposażona w wanny i hydrauliczne podnośniki przywannowe. Budynek oraz jego otoczenie przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt i jego otoczenie jest monitorowany, wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i przeciwpożarowy. Dom jest w posiadaniu 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – w tym osób na wózkach inwalidzkich. Samochód obsługiwany jest przez przeszkolonych kierowców.

 

Dom przeznaczony jest dla 80 mieszkańców – kobiet i mężczyzn – przewlekle somatycznie chorych. Dom został powołany na podstawie uchwały Nr XXIII/143/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2004r. i tym samym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiat nakielski uzyskał zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej w dniu 17 stycznia 2005r. decyzją Nr WPS.VI.9013-TMo/70/2005 – z przeznaczeniem dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Pierwsi mieszkańcy w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią zamieszkali 1 marca 2005r.

Zgodnie z obowiązującymi standardami Dom zapewnia:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości,
 • udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnację,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • terapię zajęciową,
 • pomoc w podnoszeniu sprawności i aktywizowanie,
 • zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości,
 • pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającą charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnia,
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowanie mieszkańcowi domu, nieposiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • przestrzeganie praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
 • sprawne przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu,
 • pogrzeb – zgodnie z wyznaniem.

Realizacja usług medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Usługi medyczne (opieka długoterminowa, środowiskowa, lekarz pierwszego kontaktu, usługi specjalistyczne, leki oraz zaopatrzenie ortopedyczne i pomocnicze) dla mieszkańców Domu – świadczone są na zasadach ogólnych i finansowane przez NFZ. W praktyce oznacza to, że na terenie placówki odbywają się konsultacje lekarza rodzinnego (2 x w tygodniu, a w razie konieczności dodatkowe konsultacje indywidualne); w weekendy, święta i w godzinach nocnych – opieka lekarska realizowana jest w ramach ,,nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. Wszystkie konsultacje specjalistyczne realizowane są na zasadach ogólnych tj. część możliwych konsultacji odbywa się na terenie Domu, a pozostałe realizowane są w poradniach i przychodniach specjalistycznych (najczęściej w Nakle, Bydgoszczy, Więcborku, Chojnicach, Sępólnie Kr.). Codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00 w DPS-ie dyżury pełnią minimum dwie pielęgniarki, a w ramach świadczeń medycznych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej, mieszkańcy Domu mogą liczyć na dodatkową pomoc ze strony pielęgniarek  opieki długoterminowej. Ponadto w DPS-ie zatrudnieni są fizjoterapeuci, neurologopeda (terapeuta) oraz tłumacz języka migowego na poziomie PJM oraz SJM.