Informacje o projektach realizowanych w 2021r.

Projekty – dotacje i dofinansowania na realizację zadań

 1. Tytuł projektu.
 2. Źródło finansowania.
 3. Wysokość uzyskanego wsparcia.
 4. Działania podejmowane w ramach projektu.
 5. Status projektu.

2021 rok:

Projekt I.

 1. Tytuł projektu:
  „Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov-2.

 2. Źródło finansowania:
  Fundusz Przeciwdziałania Covid -19

 3. Wysokość uzyskanego wsparcia – wg projektu:
  49.378,00 zł – I kw. 2021r.;

 4. Działania podejmowane w ramach projektu
  • dodatki do wynagrodzeń pracowników DPS,
  • zakup doposażenia i środków ochrony indywidualnej;
 1. Status projektu:
  Okres realizacji: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Projekt II

 1. Tytuł projektu:
  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

 2. Źródło finansowania:
  Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 3. Wysokość uzyskanego wsparcia – wg projektu:
  36.700,00 zł;
 1. Działania podejmowane w ramach projektu.
  • dodatkowe zajęcia z terapeutą zajęciowym/animatorem oraz psychologiem dla mieszkańców DPS – mające na celu przeciwdziałanie poczuciu alienacji i izolacji mieszkańców w związku z obowiązującym stanem epidemii;
  • zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego pobytu w DPS – zgodnie z wdrożonym  reżimem sanitarnym wynikającym z ogłoszenia na terenie RP stanu epidemii  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 poprzez doposażenie pomieszczeń rehabilitacji i terapii zajęciowej w klimatyzator z lampą wiruso i biobójczą,
  • zakup pawilonu zewnętrznego na potrzeby odwiedzin mieszkańców DPS-u oraz w celu prowadzenia dodatkowych zajęć terapeutyczno-animacyjnych.
 2. Status projektu:
  Okres realizacji: 01.09.2021r. do 31.12.2021r.