Aktualności 2021

Szanowni Państwo
Goście, Rodziny Mieszkańców i Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej  w Nakle nad Notecią
Bardzo ważne!

 Informacje dot. odwiedzin Mieszkańców na terenie Naszego Domu, urlopowania Mieszkańców oraz wyjść Mieszkańców poza teren Domu (wynikających z stanu epidemii COVID-19)

W październiku br. kontynuujemy do odwołania – odwiedziny mieszkańców Domu tak jak dotychczas tj. w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9.30 do 12.00 – z zastosowaniem reżimu sanitarnego dla odwiedzających i odwiedzanych (maseczki, dezynfekcja rąk, oświadczenie) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odwiedzin; odwiedziny będą odbywały się w wyznaczonym miejscu tj. przy wyjściu do ogrodu (miejsce palarni zewnętrznej) lub w śluzie sanitarnej przy wejściu głównym do budynku DPS. Zasady zgłaszania odwiedzin pozostają bez zmian tj.:

pod numerem telefonu: 52 386 77 26 lub 52 386 77 38 u Pani Patrycji Wojciechowskiej

 Uwaga: w przypadku konieczności ustalenia indywidulanego terminu odwiedzin (np. ze względów zdrowotnych mieszkańca DPS-u lub innych przyczyn) – decyzję o wejściu i terminie odwiedzin podejmuje Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego lub Dyrektor Domu: tel. 52 386 77 08, 52 386 77 05.

- kontynuujemy do odwołania możliwość urlopowania oraz wyjazdów mieszkańców do rodzin; przy urlopowaniu, wyjazdach oraz wyjściach do miasta zaleca się stosowanie do obowiązujących ogólnych zasad reżimu sanitarnego. Przy wyjściach do miasta na spacer lub zakupy – Mieszkańcy chcący wyjść poza teren DPS – proszeni są o wypisanie się w Księdze wyjść lub/i zgłoszenie tego opiekunowi dyżurnemu.

  • autor: Dyrektor Domu Ewa Kistowska, data: 2021-10-06

Powrót