Aktualności 2021

  • Logotypy

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Not. od 1 września 2021r. przystąpił do realizacji projektu skierowanego dla mieszkańców Naszego Domu. W projekcie zaplanowano dodatkowe zajęcia z terapeutą zajęciowym-animatorem, psychologiem oraz doposażenie sali terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Ponadto przewidziano zakup pawilonu zewnętrznego z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczno-animacyjne oraz na potrzeby odwiedziny mieszkańców Domu. Celem projektu jest przeciwdziałanie poczuciu alienacji i izolacji mieszkańców w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zapewnienie bezpiecznego pobytu w DPS. Projekt realizowany jest przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Wszystkie działania przewidziane w projekcie zostaną sfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV. Wysokość uzyskanych środków finansowych to kwota: 36.700,00zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień br.

Powrót