Aktualności 2021

Podziękowania

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – te słowa św. Jana Pawła II stały się mottem podziękowań samorządu województwa dla służb angażujących się w walkę ze skutkami pandemii.

W dniu wczorajszym Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią odwiedziła Pani Elżbieta Piniewska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pani Przewodnicząca w imieniu Radnych Sejmiku oraz Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa – przekazała podziękowania dla Domu ,,za dzielenie się wiedzą, zaangażowanie i poświecenie na rzecz mieszkańców Regionu, za ogromny trud i wsparcie oraz wielką lekcję altruizmu, wspólnotowości, społecznej solidarności, a także współodpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka w czasie pandemii COVID-19.” Słowa te skierowane zostały do całej kadry Domu. Nie zabrakło również życzeń zdrowia oraz podziękowań dla mieszkańców Domu za ich cierpliwość i wytrwałość w tym trudnym czasie. Podczas spotkania Dyrektor oraz pracownicy Domu podziękowali za wsparcie otrzymane w ramach programów pomocowych koordynowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

  • podziekowania
  • Mieszkańcy DPS w ludowych strojach występujących na scenie

"Na ludową nutę"

V Festiwal Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych już za nami. Chętni Mieszkańcy wraz z terapeutami zajęciowymi zaprezentowali się na festiwalu w 3 utworach:

  1. Hej bystra woda
  2. Zielony mosteczek
  3. Poszła Karolinka do Gogolina

Cieszymy się bardzo, że dopisała piękna pogoda i dzięki naszej wytrwałości zdobyliśmy 2 miejsce!!

Atrakcji było sporo! Nam najbardziej podobała się przejażdżka bryczką, a także spotkanie z alpakami.

Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję spotkać się za rok!

 

  • Dyplom

Fraszki i aforyzmy

W cenie odkrycia – Fraszki i aforyzmy, książka autorstwa Małgorzaty Stawarz już w Naszym Domu!

Dzięki Fundacji PZU, która sfinansowała dedykowany nakład oraz Stowarzyszeniu Assai Vivo z Krakowa koordynatorowi projektu, książkę otrzymają mieszkańcy powiatu nakielskiego, sępoleńskiego oraz bydgoskiego grodzkiego. Dystrybucja książek dla czytelników odbędzie się za pośrednictwem instytucji i organizacji które zgłosiły chęć udziału w projekcie. Należą do nich: z powiatu nakielskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Polski Związek Niewidomych, Dom Dziennego Pobytu Senior+, Uniwersytet III Wieku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Paterku, Szubinie i Mroczy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Paterku; z terenu powiatu bydgoskiego ziemskiego Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia; a z terenu powiatu sępoleńskiego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Działań logistycznych na terenie w/w powiatów podjął się Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Not. Książka przeznaczona jest dla szczególnej grupy czytelników. Ze względu na formę w jakiej została wydana – bez problemu będą mogły z niej skorzystać osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami widzenia, seniorzy, a także opiekunowie i wolontariusze tych osób. Książka jest bezpłatna! Zachęcamy do jej przeczytania!

 

  • Książki

Szanowni Państwo
Goście, Rodziny Mieszkańców i Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej  w Nakle nad Notecią
Bardzo ważne!

 Informacje dot. odwiedzin Mieszkańców na terenie Naszego Domu, urlopowania Mieszkańców oraz wyjść Mieszkańców poza teren Domu (wynikających z stanu epidemii COVID-19)

W październiku br. kontynuujemy do odwołania – odwiedziny mieszkańców Domu tak jak dotychczas tj. w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9.30 do 12.00 – z zastosowaniem reżimu sanitarnego dla odwiedzających i odwiedzanych (maseczki, dezynfekcja rąk, oświadczenie) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odwiedzin; odwiedziny będą odbywały się w wyznaczonym miejscu tj. przy wyjściu do ogrodu (miejsce palarni zewnętrznej) lub w śluzie sanitarnej przy wejściu głównym do budynku DPS. Zasady zgłaszania odwiedzin pozostają bez zmian tj.:

pod numerem telefonu: 52 386 77 26 lub 52 386 77 38 u Pani Patrycji Wojciechowskiej

 Uwaga: w przypadku konieczności ustalenia indywidulanego terminu odwiedzin (np. ze względów zdrowotnych mieszkańca DPS-u lub innych przyczyn) – decyzję o wejściu i terminie odwiedzin podejmuje Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego lub Dyrektor Domu: tel. 52 386 77 08, 52 386 77 05.

- kontynuujemy do odwołania możliwość urlopowania oraz wyjazdów mieszkańców do rodzin; przy urlopowaniu, wyjazdach oraz wyjściach do miasta zaleca się stosowanie do obowiązujących ogólnych zasad reżimu sanitarnego. Przy wyjściach do miasta na spacer lub zakupy – Mieszkańcy chcący wyjść poza teren DPS – proszeni są o wypisanie się w Księdze wyjść lub/i zgłoszenie tego opiekunowi dyżurnemu.

  • autor: Dyrektor Domu Ewa Kistowska, data: 2021-10-06
  • Logotypy

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Not. od 1 września 2021r. przystąpił do realizacji projektu skierowanego dla mieszkańców Naszego Domu. W projekcie zaplanowano dodatkowe zajęcia z terapeutą zajęciowym-animatorem, psychologiem oraz doposażenie sali terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Ponadto przewidziano zakup pawilonu zewnętrznego z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczno-animacyjne oraz na potrzeby odwiedziny mieszkańców Domu. Celem projektu jest przeciwdziałanie poczuciu alienacji i izolacji mieszkańców w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zapewnienie bezpiecznego pobytu w DPS. Projekt realizowany jest przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Wszystkie działania przewidziane w projekcie zostaną sfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV. Wysokość uzyskanych środków finansowych to kwota: 36.700,00zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień br.